Opis projekta

WEB stranica / aplikacija koja sadrži sustav za rezervaciju smještajnih objekata. Forma za rezervacije sa kalendarom i brojem osoba. Sustav automatski rezervaciju unosi u sustav i šalje na e-mail. Web sadrži bazu podataka svih rezervacija, administraciju svih vrsta smještajnih objekata što podrazumijeva unos i izmjenu vrste objekta.
Unutar sustava se također može upravljati sa dostupnošću smještajnih objekata (slobodnih datuma) i zauzetih datuma, kao i upravljati cijenama za različite sezone, sa mogućnošću unosa različitih cijena, popusta i poskupljenja (sa izborom na kalendaru od-do datuma). WEB aplikacija je savršena za vlasnike koji žele upravljati smještajnim objektima. Aplikacija sadrži prekrasnu galeriju sa dinamičnim prikazom objekta, te sve dodatne stranice sa informacijama o objektu, samom mjestu na kojem se nalazi kao i atrakcijama u blizini destinacije.