Logotip (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćeno Logo, je grafički znak, simbol ili ikona, koji označuje proizvod ili poduzeće.
Može se sastojati od slova, grafike i drugih kombinacija. Uloga loga je trenutno prepoznavanje proizvoda. Potpuni logo sastoji se od logotipa,
ikone i slogana.
Izrada multimedijalnih logotipa sa najmodernijim tehnologijama i vektorskim kosturom.