Opis projekta

Izrada promo materijala za izložbu galerije.
Transparent (banner) koji se može objesiti kao reklama i pozivnice za otvorenje izložbe.