Opis projekta

Dizajn logotipa za poduzeće Klima Expert, crtanje logotipa prema poslanom nacrtu klijenta prema njegovim željama – uz više prijedloga i korekcija.