Opis projekta

Dizajn logotipa za veslački klub HVK BD, precrtavanje pečata i dorada za izradu logotipa po želji klijenta. Logotip je precrtan i dorađen u vektorskom formatu za potrebe tiska. Klijentu je trebao najviše radi tiska na dresove. Ukoliko imate viziju – skicu / nacrt logotipa kakvog želite možemo Vam brže, povoljnije i jednostavnije nacrtati prijedlog logotipa u vektorskom formatu i dodatno korigirati.

Naručite izradu logotipa po želji!

Ponuda za dizajn logotipa / izradu logotipa za Vaše poduzeće
Logotip (grafički simbol vizualnoga identiteta sa pravilima korištenja u različitim tehnikama i vektorskom formatu)
Paleta karakterističnih boja (za sve segmente poslovanja)
1 prijedloga dizajna logotipa + 3 korekcije odabranog