Opis projekta

Izrada internet stranice za Businees View, poduzeće koje se bavi profesionalni fotografiranjem i postavljanjem virtualnih šetnji u Google aplikacije. Ugradnja više virtualnih šetnji u samu web stranicu. Više o ponudi za virtualne šetnje poslovnim objektom.