Opis projekta

Izrada video spota za turističke agencije. Grafičke animacije / kreiranje i postavljanje grafičkih objekta za razne video animacije.