Opis projekta

WEB stranica / aplikacija koja sadrži sustav za rezervaciju smještajnih objekata. Forma za rezervacije sa kalendarom i brojem osoba. Sustav automatski rezervaciju unosi u sustav i šalje na e-mail. Web sadrži bazu podataka svih rezervacija, administraciju svih vrsta smještajnih objekata što podrazumijeva unos i izmjenu vrste objekta. Više informacija na linku: Izrada web stranica za apartmane, vile, hostele, hotele