Opis projekta

WEB stranica / aplikacija koja sadrži sustav za rezervaciju smještajnih objekata. Forma za rezervacije sa kalendarom i brojem osoba. Sustav automatski rezervaciju unosi u sustav i šalje na e-mail. Web sadrži bazu podataka svih rezervacija, administraciju svih vrsta smještajnih objekata što podrazumijeva unos i izmjenu vrste objekta.
Više informacija na linku: