Opis projekta

Prijedlog dizajna logotipa za Wellness & Spa centar i oslikavanje svijetlećeg displeja.