Opis projekta

Izrada internet stranice za najam jedrilica i katamarana, za poduzeće koje se bavi uslugama najma, popravaka, prijevoza za više vrsta brodova. Stranica je napravljena sa standardnim paketom za prezentacijske internet stranice, u ponudi imamo također i web aplikaciju za najam raznih plovila ili vozila.

Izrada web stranica

Pogledaj pakete