Opis projekta

Dizajn logotipa za umjetnički studio za ručne radove