Opis projekta

Izrada web stranice za apartman u Zagrebu. Forma za rezervacije sa kalendarom i brojem osoba. Automatski rezervaciju šalje na e-mail. Web sadrži prezentaciju svih vrsta smještajnih objekata što podrazumijeva unos i izmjenu vrste objekta. Više informacija na linku: Standardni paket za izradu internet stranica