Izrada logotipa

AKCIJA - POPUSTI% Ponuda za dizajn logotipa / izradu logotipa za Vaše poduzeće
Logotip (grafički simbol vizualnoga identiteta sa pravilima korištenja u različitim tehnikama i vektorskom formatu)
Paleta karakterističnih boja (za sve segmente poslovanja)
4 prijedloga dizajna logotipa + 3 korekcije odabranog