Grafička priprema reklama, objava, covera, web bannera

Ponuda usluga Grafička priprema reklama, objava, covera, web bannera

Grafička priprema reklama, objava, covera, web bannera

70,00

 

Paket za 1 prijedlog dizajna – grafičke pripreme za:

  • reklama ili objava za društvene mreže
  • cover (Facebook  ili za neke druge mreže)
  • web banner
  • letak
  • plakat
  • posjetnicu
  • neke od jednostavnijih tiskanica ili jedne str. kataloga

Unutar paketa su uključene 3 izmjene ili korekcije prijedloga.

Opis

Za navedeni paket je potrebno dostaviti materijale i ako imate želje (upute za izradu)

Paket za 1 prijedlog jednostranog dizajna – grafičke pripreme za razne namjene / potrebe marketinga.

Unutar paketa su uključene 3 izmjene ili korekcije prijedloga + apliciranje efekta na logotip u vektorskom formatu.

Grafička priprema/ korekcija raznih tiskanica ili grafička priprema za tisak.

Go to Top